Press releases

4th Semptember 2018

Legal education and training needed to reduce number of marginalised young people


International Conference – London, 13th July

LIDERZY I CZŁONKOWIE NARAŻONYCH NA DYSKRYMINACJĘ GRUP SPOŁECZNYCH SPOTKALI SIĘ W LONDYNIE, BY PRZECIWDZIAŁAĆ PODZIAŁOM WEWNĄTRZ UNII EUROPEJSKIEJ

ONG EUROPEE SI RIUNISCONO A LONDRA PER FERMARE ABUSI E DISCRIMINAZIONI VERSO I GIOVANI: ANCHE L’ITALIA RAPPRESENTATA TRAMITE ANS

EUROPEAN COMMUNITY GROUPS AND LEADERS COME TOGETHER IN LONDON TO STOP THE DIVISIONS WITHIN THE EUROPEAN UNIONMIĘDZYNARODOWY INSTYTUT IARS ZAPRASZA DO NADSYŁANIA ABSTRAKTÓW PREZENTACJI I PROPOZYCJI WARSZTATÓW NA SZÓSTĄ EDYCJĘ SWEJ MIĘDZYNARODOWEJ

Szkolenie 23 czerwca, Warszawa

Zaproszenie na szkolenie antydyskryminiacyjne Abused no more dla osób pracujących z młodzieżą

4 October 2016

EU Conference highlights the importance of education on the integration of migrant and refugees (Press Release – English)

Ευρωπαϊκό συνέδριο υπογραμμίζει τη σημασία της εκπαίδευσης στην ένταξη των μεταναστών/τριών και προσφύγων (Ανακοίνωση Τύπου – Ελληνικά – Κύπρος)

Konferencja projektu Unii Europejskiej podkreślająca znaczenie edukacji na rzecz integracji migrantów i uchodźców (NOTATKA PRASOWA)

12th September, 2016

“Abused no More” Conference – “Shaping the European Educational Agenda from the Bottom up” – (Press Release – English)

Συνέδριο στα πλαίσια του έργου «Τέρμα στην Κακοποίηση» με τίτλο – «Διαμορφώνοντας την Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Ατζέντα από τα κάτω προς τα πάνω» – (Ανακοίνωση Τύπου – Ελληνικά – Κύπρος

Conferenza del progetto “Abused no more” “Shaping the European Educational Agenda from the Bottom up” (Comunicato stampa – Italia)

Konferencja ‘Abused no More’ “Shaping the European Educational Agenda from the Bottom up” (Informacja Prasowa  -Polish)

Conferința “Abused no More’’ – “Shaping the European Educational Agenda from the Bottom up”(COMUNICAT DE PRESĂ – Romania_

 

27th June, 2016

FOCUSING ON WHAT MATTERS IN EUROPE: EMPOWERING OUR MARGINALISED YOUTH – (Press release – United Kingdom)

Εστιάζοντας στα σημαντικά στην Ευρώπη – Ενδυνάμωση της περιθωριοποιημένης Νεολαίας μας – (Δελτίο Τύπου – Κύπρος)

Concentrarsi su quello che conta davvero in Europa: l’empowerment dei giovani svantaggiati – (Comunicato stampa – Italia)

My Voice-My Rights”, czyli wzmacnianie marginalizowanych młodych ludzi w Europie – (Notatka prasowa – Polska)

Accentul pus pe ceea ce contează în Europa: capacitarea tinerilor marginalizati – (Comunicat de presă – Romania)


13rd January, 2016

ABUSED NO MORE WEBSITE LAUNCH “SAFEGUARDING YOUTH AND EMPOWERING PROFESSIONALS”

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΡΜΑ ΣΤΗΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΝΤΑΣ ΤΟΎΣ ΝΕΟΎΣ ΚΑΙ ΕΝΔΎΝΑΜΏΝΟΝΤΑΣ ΤΟΎΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ»

LANCIO DEL SITO WEB DEL PROGETTO “ABUSED NO MORE: SAFEGUARDING YOUTH AND EMPOWERING PROFESSIONALS”

STRONA PROJEKTU ABUSED NO MORE “SAFEGUARDING YOUTH AND EMPOWERING PROFESSIONALS” WYSTARTOWAŁA!

LANSAREA WEBSITE-ULUI ABUSED NO MORE “SAFEGUARDING YOUTH AND EMPOWERING PROFESSIONALS”